Ogólne warunki składania zamówień na fotogrosz.euPreambuła

fotogrosz.eu oferuje usługę wydruku fotoproduktów (kalendarzy, książek fotograficznych i odbitek) zawierających dostarczone przez klienta pliki. Warunki współpracy określa niniejszy regulamin, którego akceptacja przez klienta odbywa się w momencie złożenia zamówienia.

§1 Zamówienie

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dostępny na naszej stronie program. Przyjęcie zamówienia przez fotogrosz.eu następuje z chwilą zwrotnego przesłania e-maila z potwierdzeniem zamówienia do zamawiającego. Płatność za zamówione produkty odbywa się z góry. Po zaksięgowaniu płatności przystępujemy do realizacji zamówienia. Każdy produkt przygotowywany jest według indywidualnego projektu dostarczonego przez klienta i na jego życzenie.

§2 Dostawa

Dostawa następuje na koszt zamawiającego; koszty wysyłki podawane są przed złożeniem zamówienia. Pokrycie kosztów przesyłki następuje z momentem dokonania płatności za zamówienie. Moment wysyłki oraz czas dostawy uzgadniane są indywidualnie. Ryzyko związane z dostawą zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej przeniesione jest na klienta.

§3 Rękojmia

Kalendarze, książki i odbitki są drukowane na najnowocześniejszych maszynach cyfrowych. Oferowana jakość wydruku odpowiada najwyższym standardom technicznych dostępnym na rynku. Towar podlega reklamacji tylko wówczas, gdy nie odpowiada technicznym normom druku cyfrowego. Z reklamacji wyłączone są braki jakościowe związane z niedostateczną rozdzielczością przesłanych zdjęć, brak zgodności kolorów w ramach jednego nakładu dla wydruku laserowego.

§4 Prawa autorskie

Prawa autorskie lub inne prawa dotyczące drukowanego zdjęcia lub wzoru kompozycji pozostają po stronie zamawiającego, który korzysta z własnych zbiorów zdjęć. Ewentualne naruszenie praw autorskich w pełni obciążają Zamawiającego, który przygotował do druku zdjęcie lub wzór kompozycji. Zamawiający zapewniają, że zdjęcie lub wzór kompozycji nie naruszają innych praw osób trzecich.

§5 Zapytania ofertowe/przygotowanie zamówienia

fotogrosz.eu zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, zapytań ofertowych i zamówień, które nie odpowiadają przedstawionym przez nas wymaganiom.

powrót